ACTIVITATEA  1.  Sprijin  pentru  cresterea  accesuluisi  participarii  la  educatie:  educatia timpurie (de nivel ante-prescolarsi prescolar), invatamânt primar si secundar, prin acordarea unor pachete integrate

A.1.1. Clubul copiilor – furnizarea de servicii de integrare rapidă a copiilor din GT în învățământul preșcolar și primar

A.1.2.  Școala Părinților – furnizarea de servicii de informare și educație parentală

A.1.3. Școală după Școală – Inițierea dezvoltarea și implementarea programului Școală după Școală (SDS)

A.1.4.  Cercul  de Capacitate  – Înființarea, dezvoltarea și implementarea   de cercuri de pregătire pentru promovarea examenului de capacitate (matematică, lb. română / lb. modernă)

A.1.5.  Școala de Vară – activități de remediere comportamentală și aptitudinală, orientare în carieră, activități  de  socializare  precum  și  activități  de  educație  plastică  sau  jocuri  distractive,  cu  scop educativ indirect, pentru copiii din ciclul gimanzial și liceal

A.1.6.    Bacalaureat  –  Înființarea,  dezvoltarea  și  implementarea  de  cercuri  de  pregătire  pentru  promovarea examenului de bacalaureat

A1.7.   A   doua   șansă   –   Implementarea   unui   program   integrat   de   tip   “A   două   Șansă”  pentru copii și adulți care au abandonat școală și doresc să își finalizeze educația obligatorie

ACTIVITATEA 2. Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe piața muncii

A.2.1. Carieră – Organizarea și livrarea de sesiuni individuale și de grup de informare, orientare și consiliere profesională

A.2.2.  Competențe cheie – Organizarea și livrarea de cursuri de competențe cheie

A.2.3.   Formarea   –   Organizarea   și   livrarea   de   servicii   de   formare   profesională   a   adulților  (calificare/perfecționare) din grupul țintă

A.2.4. Medierea – Organizarea și livrarea serviciului de mediere pe piață muncii către grupul țintă

ACTIVITATEA 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu

A.3.1. Formare Antreprenor – Organizarea și livrarea cursului de competențe cheie ,,Competențe antreprenoriale”, consultanță pentru elaborarea planurilor de afaceri în vederea participării la concursul de selecție, precum și consultanță și mentoring pentru derularea și dezvoltarea afacerilor nou înființate

A.3.2. Concurs Antreprenor – Organizare concurs pentru selecția celor mai bune planuri de afaceri și  sprijin  pentru  înființarea  entităților  juridice  prin  care  se  vor  implementa  planurile  de  afaceri  selectate

A.3.3. Antreprenor –  Acordarea de subvenții pentru afacerile nou înființate și administrarea schemei  de antreprenoriat

ACTIVITATEA 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)

A.4.1. CMAI – Înființare și operationalizare Centrul Multifuncțional de Asistență Integrată

A.4.2. Furnizarea serviciilor sociale acreditate și a serviciului medical stomatologic de prevenție și

intervenție pentru grupul țintă

A.4.3. Campanii de prevenire a riscului de îmbolnăvire și de creștere a calității vieții

ACTIVITATEA 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă

A.5.1. Evaluare locuințe – Evaluarea locuințelor în care au fost identificate persoanele din GT ale proiectului

A.5.2. Selecție și intervenție locuințe – Selecția locuințelor și intervenția de reabilitare (igienizare, reparații, extindere, etc).Proiectarea lucrărilor de reabilitare și obținere a avizelor și autorizațiilor necesare

ACTIVITATEA 6. Asistență juridică pentru reglementări acte

A.6.1. Identificare nevoi reglementare acte – Identificarea gospodăriilor pentru care nu sunt reglementate actele de proprietate

A.6.2. Reglementare acte – Furnizarea serviciului de asistență juridică pentru reglementarea actelor de proprietate

ACTIVITATE 7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate

A.7.1. Parteneriate – Identificarea și consolidarea de parteneriate pentru susținerea comunității marginalizate în vederea obținerii unui nivel ridicat de calitate a vieții

A.7.2. Voluntariat – Soluționarea în mod sustenabil a problemelor cu care se confruntă comunitatea prin desfășurarea de acțiuni de atragere a voluntarilor din rândul membrilor comunității pentru implicarea activă a acestora precum și prin înființarea Comitetului de Inovare Comunitară

cum te putem ajuta?

Contactează-ne pentru a vă oferi informații cât mai exacte.

Vrei să afli mai multe informații?

AFLĂ CE TREBUIE SĂ FACI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Vezi informatii
X