Despre PROCOMUNITATE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, realizat de către Primăria Comunei Vlad Ţepeş, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Ţepeş.
Cod proiect:
POCU/20/4/2/102686

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 560 persoane în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul/ locuiesc în Comuna Vlad Țepeș.

0

Despre PROCOMUNITATE

Beneficiarul proiectului:
UAT COMUNA VLAD TEPES
Partener:
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VLAD TEPES
Obiectivul Specific 4.2:
Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

 

Cod proiect:
POCU/20/4/2/102686
Axa prioritară 4:
Incluziunea socială și combaterea spărăciei
Titlul Proiectului:
PROCOMUNITATE – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială

Obiective specifice ale proiectului

  • Creșterea accesului și participării la educație a 560 membri ai comunității marginalizate (non-romă), prin implementarea de programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunității
  • Dezvoltarea mediului economic și social al comunității marginalizate (non-rome) din Vlad Ţepeş
  • Înfiinţarea Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată (CMAI) și dezvoltarea acestuia
  • Creșterea gradului de siguranță a 50 de familii ce fac parte din comunitatea marginalizată (non-rome) Vlad Ţepeş, prin îmbunătăţirea condițiilor de locuire și asigurarea de asistență juridică (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate și/sau proprietate
  • Identificarea, dezvoltarea și consolidarea de parteneriate, în vederea rezolvării problemelor comunității, PRIN METODE INOVATIVE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

AFLĂ CE TREBUIE SĂ FACI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Vezi informatii
X