GDPR

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

UAT COMUNA VLAD TEPES cu sediul social în Strada Vasile Alecsandri nr.29, Vlad Tepes, jud. Calarasi, cod fiscal 3796829 („UAT COMUNA VLAD TEPES” sau „Operatorul”), în vederea prestării serviciilor de informare  cmaivladtepes.ro si partenerii acreditati, si a  altor servicii  auxiliare, colectează și prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Datele de contact alte Responsabilului privind Protectia Datelor (DPO)
Puteti contacta DPO-ul societatii la urmatoarea adresa de email: procomunitatevladtepes@gmail.com
1. Categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de catre UAT COMUNA VLAD TEPES  în vederea furnizării și executării Serviciilor
În executarea Serviciilor UAT COMUNA VLAD TEPES  prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
a. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil și derularea raportului contractual cu Operatorul.
b. Date privind activitatea online, prin plasarea de cookie-uri pe website-ul nostru – a se vedea secțiunea nr. 5 din prezenta informare.
2. Scopurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
În exercitarea activității sale, UAT COMUNA VLAD TEPES prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
a. executarea contractelor de prestări Servicii,
b. îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului;
c. comunicarea de informații comerciale și ofertare;
d. soluționarea potențialelor litigii, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
e. soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților.
3. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor Dvs. pentru scopurile menționate mai sus, are ca temei unul dintre următoarele:
a. încheierea și executarea contractului de prestări Servicii la care sunteți parte, precum și efectuarea demersurilor premergătoare încheierii contractului;
b. o obligație legală a Operatorului;
c. interesul legitim al Operatorului..;
d. după caz, consimțământul Dvs.
4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate
În executarea Serviciilor, UAT COMUNA VLAD TEPES poate comunica datele Dvs. personale către următoarele categorii de destinatari:
a. autoritățile statului și instituții publice , centrale sau locale, ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;
b. prestatori de servicii implicați în mod direct/indirect în executarea Serviciilor
c. instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, furnizorii altor servicii.
5. Politica de utilizare a cookie-urilor
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul Dvs. mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele Dvs. (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele moduri pe site-ul nostru:
• Google Analytics – folosim serviciul Google Analytics pentru a afla informații despre modul în care utilizați site-ul nostru. Folosim aceste informații pentru a compila statistici și pentru a ne ajuta la îmbunătățirea site-ului nostru. Google utilizează cookie-uri, ca parte a acestui proces, pentru a colecta informații anonime, inclusiv numărul de vizitatori, proveniența, paginile vizitate și durata de timp petrecută pe site-ul nostru. Pentru mai multe informații, vă rog accesați politica de confidențialitate a Google accesând link-ul.
• Contact – folosim cookies de sesiune pentru a vă permite să ne contactați prin intermediul site-ului nostru.
• Versiune pentru dispozitive mobile – folosim cookies persistente și cookies de sesiune pentru a permite funcționarea eficientă în funție de dispozitivul folosit și pentru amintirea preferințelor și setărilor (de exemplu, schimbarea navigării implicite mobil/desktop).
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile în funcție de voința Dvs.. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul Dvs. și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul nostru. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.
6. Durata prelucării și stocării datelor personale
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de prestări servicii sau a relației de colaborare dintre Dvs. și Operator, precum și ulterior, pe durata necesară executarii obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți, dacă o perioadă mai scurtă nu este impusă de reglementări legale obligatorii.
Datele personale vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru atingerea scopurilor menționate la secțiunea 2 de mai sus, sau pe perioada de timp prevazută de dispozițiile legale aplicabile.
Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare în scopurile enumerate mai sus vor fi șterse într-o manieră care va asigura confidențialitatea acestora.
7. Drepturile persoanei vizate
În legătura cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
A. Dreptul de acces la propriile date cu caracter personal
Aveți dreptul să obțineti din partea noastră o confirmare a faptului ca UAT COMUNA VLAD TEPES prelucreaza sau nu date ale Dvs. și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
B. Dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal
Aveți dreptul să solicitați și să obțineți rectificarea, actualizarea sau completarea datelor Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.
C. Dreptul de a vă retrage consimțământul
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului Dvs. , acesta poate fi retras în orice moment.
D. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, pentru următoarele motive:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• prelucrarea datelor a avut loc în baza consimțământului Dvs. , iar acesta a fost retras;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
• vă exercitați dreptul la opoziție și nu există motive legitime care să prevazele ori vă opuneți prelucrării ce are drept scop marketingul direct;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta o obligație legală a Operatorului;
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil.
E. Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor dumnevoastră cu caracter personal, în următoarele cazuri:
• atunci când contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ar permite Operatorului verificarea exactității acelor date;
• atunci când prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• atunci când Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
• atunci când v-ați opus prelucrării în virtutea dreptului la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
F. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc,pe care ni le-ați furnizat și care sunt prelucrate prin mijloace electronice, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în următoarele cazuri:
• când prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe un contract la care sunteți parte;
• când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.
G. Dreptul la opozitie
Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate în interesul legitim al Operatorului sau prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.
H. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor Dvs., inclusiv crearea de profiluri
I. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor și de a vă adresa instanțelor judecătorești.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitatile de comunicare de mai jos, precizând numele Dvs. , adresa poștală sau de e-mail unde doriți să vă fie comunicat răspunsul, precum și scopul cererii.
•    Ne puteti contacta:
• prin e-mail – la adresa: procomunitatevladtepes@gmail.com
printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa Strada Vasile Alecsandri nr.29, Vlad Tepes, jud. Calarasi
Vă informăm, de asemenea, că nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale. Refuzul Dvs. poate determina însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile indicate în prezenta informare, inclusiv prestarea Serviciilor de către UAT COMUNA VLAD TEPES.
Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate suferi modificări și revizuiri periodice. Pentru eventualele acualizări ulterioare, vă rugăm să consultați pagina de web a UAT COMUNA VLAD TEPES – https://cmaivladtepes.ro/.

Serviciile sociale sunt furnizate de personalul serviciilor sociale sau de echipe interdisciplinare. Echipa interdisciplinară poate cuprinde: asistent social, ingrijitor persoane varstnice, psiholog, asistent medical, mediator, animator socio-educativ.

Vrei să afli mai multe informații?

AFLĂ CE TREBUIE SĂ FACI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Vezi informatii
X