Prezentare CMAI

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ INTEGRATĂ (CMAI) este realizat în cadrul Activității A.4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate) aferentă proiectului “PROCOMUNITATE – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”

În cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrat (CMAI), 560 persoane din Grupul Țintă vor beneficia de cel puțin 1 serviciu social acreditat și de un serviciu medical – prevenție și intervenție stomatologică, până la finalul proiectului, în funcție de nevoi.

Serviciile din cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată (CMAI) sunt următoarele:

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii
Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice
Centrul de suport pentru situații de urgență/de criză
Centrul de zi de socializare și petrecerea timpului liber (club) pentru persoane vârstnice
Centrul de zi de integrare/reintegrare socială
Serviciul de asistență comunitară pentru persoane aflate în situații de nevoie
Centrul de zi pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide
Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Centrul de zi de consiliere și informare
Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Servicii

Serviciile din cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată (CMAI) sunt înfiinţate şi administrate de furnizorul UAT Primăria Vlad Țepeș – Serviciul Public Local de Asistență Socială Serviciile sociale sunt furnizate de asistentul social, de personalul care a dobândit competenţe profesionale în domenii aparţinând serviciilor sociale, precum şi de specialişti având diverse calificări şi competenţe, responsabilităţi şi atribuţii specifice tipului de activitate. În procesul de furnizare a serviciilor sociale se pot implica membri de familie ai beneficiarului şi voluntari.

Serviciile sociale sunt furnizate de personalul serviciilor sociale sau de echipe interdisciplinare. Echipa interdisciplinară poate cuprinde: asistent social, ingrijitor persoane varstnice, psiholog, asistent medical, mediator, animator socio-educativ.

Beneficiarii de servicii sociale pot fi:

 • copii
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane dependente de
  consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • persoane care au executat o pedeapsă privativă de
  libertate, familii monoparentale
 • persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe
  umane, fără venituri sau cu venituri mici, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

Vrei să afli mai multe informații?

AFLĂ CE TREBUIE SĂ FACI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Vezi informatii
X